ZNANJEM DO CILJA Možemo li MI to i u Leskovcu? NOVO!!!     

MOŽEMO I U LESKOVCU-znanjem do cilja

ZAPOCETI SOPSTVENI BIZNIS ZNANJEM DO CILJA U BEOGRADU zašto NEi u Leskovcu 322

ZAPOCETI SOPSTVENI BIZNIS ZNANJEM DO CILJA       Možemo li MI to i u Leskovcu? 322

ZAPOCETI SOPSTVENI BIZNIS ZNANJEM DO CILJA       Možemo li MI to i u Leskovcu? 322

BEOGRAD - Savet za zapošljavanje grada Beograda zapoceo je sa primenom Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2015. godini, organizovanjem radionica "Znanjem do cilja".


Sve detaljnije informacije o ovom programu edukacija postavljene su na internet prezentaciji Grada Beograda i svih institucija koje ucestvuju u projektu radionica, a to su Beokom servis, NSZ – filijala za grad Beograd, Gradski centar za socijalno preduzetništvo grada Beograda, Regionalna agencija za razvoj i evropske integraije Beograd – RAREI i Privredna komora Beograda, dok ce onlajn prijavni formular biti aktivan od ponedeljka, 9. februara, piše "Beoinfo".

Za sada se zainteresovani mogu prijavljivati preko "Beokom servisa" na telefone 0800 11 00 11 za pozive iz fiksne telefonije Telekoma ili 011 3090 007 za ostale fiksne telefonske mreže i mobilne operatere.

– Pozivamo sve gradane koji žele da zapocnu svoj posao da se prijave na edukaciju "Znanjem do cilja". Cilj ovog projekta je da se otvaranjem novih radnih mesta talentovani mladi ljudi zadrže u Srbiji i da im preužimo šansu da pokrenu sopstveni posao – istakao je Dragomir Petronijevic, clan Gradskog veca i predsednik Saveta.

Planirano je da se radionice "Znanjem do cilja" održe u prvoj nedelji marta, tacnije od 2. do 8. marta u periodu od 11 do 15 casova, u Gradskoj upravi grada Beograda, na Trgu Nikole Pašica 6.

Ponedeljak i utorak predvideni su za održavanje Radionice NSZ-a, Filijala za grad Beograd, na temu "Put do uspešnog preduzetnika'', sreda je rezervisana za Radionicu privredne komore Beograda, na temu "Izrada biznis plana". Radionica RAREI-a je u cetvrtak, sa temom "Uvod u marketing i prodaju za pocetnike u poslovanju", u petak, je Radionica Fonda za razvoj, na temu "Aplikaciona obuka za start up kredite", dok su poslednja dva dana, subota i nedelja namenjeni Radionicama Gradskog centra za socijalno preduzetništvo grada Beograda, sa temama "Analiza tržišta" i "Poslovna komunikacija".

Potvrdu o ucešcu u programu edukacija "Znanjem do cilja", kandidati ce dobiti ukoliko budu prisustvovali svim radionicama.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu usvojen je u decembru 2014. godine i objavljen je na internet prezentaciji grada Beograda. Ovaj plan obuhvata programe i mere aktivne politike za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja na teritoriji grada Beograda, odgovornosti i nadležnosti, nacine finansiranja, dinamiku izvršenja, kao i mere pracenja.

ZAPOCETI SOPSTVENI BIZNIS ZNANJEM DO CILJA       Možemo li MI to i u Leskovcu? 322