Uskoro novi zakon o socijalnom preduzetnistvu NOVO!!!     

sociojalno preduzetnistvo

ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU DO LETA Zakon o socijalnom preduzetništvu trebalo bi da bude donet do leta ove godine, a regulisao bi zapošljavanje socijalno ranjivih slojeva stanovništva, najavio je danas predsednik Ekonomskog kokusa Skupštine Srbije, Vladimir Marinkovic. Radna verzija tog zakona trebalo bi da bude gotova naredne nedelje i bice upucena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja i Ministarstvu privrede, rekao je Marinkovic na sednici Kokusa. Prema njegovim recima, pre nego što se nade pred Vladom i Skupštinom Srbije, Nacrt tog zakona bice na javnoj raspravi, a u pripremi tog akta ce se koristiti iskustva Italije i Slovenije. Socijalno preduzetništvo ne treba da zavisi od dotacija i subvencija, a ta tema je važna u procesu pregovora o pridruživanja EU, napomenuo je Marinkovic. Predsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Vladan Atanasijevic, rekao je da se po zakonu na 20 zaposlenih u njegovoj firmi mora zaposliti po jedna osoba sa invaliditetom ili platiti odredeni porez, odnosno doprinos državi da ne bi placali kazne. Atanasijevic je ocenio da to nije dobro rešenje, pogotovo u IT delatnosti kojom se on bavi, zato što nema dovoljno IT strucnjaka na tržištu rada koji pripadaju socijalno ranjivoj kategoriji društva. Predstavnica NALED-a, Violeta Jovanovic, smatra da je socijalno preduzetništvo važno za privredu Srbije, da doprinosi ukupnom razvoju. Razlika izmedju socijalnih i klasicnih preduzeca je u tome da ona ostvaruju profit za svoje potrebe a ne za nekog drugog, a koncept upravljanja takvim firmama ima elemente nekadašnjeg samoupravljanja u socijalizmu. Jedan od ciljeva podsticanja socijalnog preduzetništva i donošenja zakona je i lakši pristup izvorima finansiranja, culo se na sednici. Poslanik Srpske napredne stranke, Zoran Babic, rekao je da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom podgrupa socijalnog preduzetništva, koje je mnogo šira oblast, i dodao da treba doneti zakon koji ce biti kvalitetan i u nazivu i u detaljima i tacno definisati koje su to socijalno ugrožene grupe. - Sam zakon mora da bude usaglašen sa drugim zakonima, kao što je Zakon o javnim nabavkama, da se ne bi dogodila diskriminacija prema odredjenim socijalnim kategorijama, kao i zloupotreba - ukazao je Babic. Na pitanje Babica da li ce taj zakon tretirati socijalno ugrožene koji odbiju ponudu za zapošljavanje, iako su radno sposobni, Marinkovic je ocenio da je to zanimljivo pitanje, koje tek treba da definisati izmenama zakona o zapošljavanju. Babic je predložio da se za decu bez socijalnog staranja pomeri granica starosti sa 18 na 21 godinu za radno angažovanje, kada je rec socijalnom preduzetništvu.

ZAPOCETI SOPSTVENI BIZNIS Uskoro novi zakon o socijalnom preduzetnistvu 324