Project management tool     

   Din
 
 
    Količina:

Upravljanje projektima - organizacija preduzeca za produktivnost

Upravljanje kompanijom i rad kompanije treba da bude iskustvo kao kad posecujete omiljeni sajt i gledate šta ima novo.

Project management tool prati vremena i projekcije izrade faza projekta i uloženo vreme. Može se koristiti u bilo kojoj kompaniji da bi podstakao zaposlene da budu kreativni i inovativni.

Project management tool se upravlja fazama projekta i pratecom dokumentacijom. To je onlajn portal baziran na rolama (ulogama). Nakon registracije korisnika dodeljuje mu se uloga, koja mu obezbeduje privilegije šta može da radi na portalu. Onlajn menadžer omogucava svim zaposlenima da prezentuju svoj rad i prave sugestije kako da poboljšaju svoj posao i poslovanje kompanije, a sve to koristeci multimediju. Korisnici mogu da kombinuju: tekst, slike, Pdf dokumente, Razne tipove fajlova, Youtube video, Google mape, flash animacije ... kako bi predstavili svoj rad ili dali neke nove ideje.

Omogucava naprednu pretragu projekata, ali i potencira na svemu što je novo. Zaposleni zavisno od privilegija role kojoj pripadaju mogu da:
• citaju sadržaj koji im je omogucen po dodeljenoj roli
• menjaju sadržaj projekata prema ulozi koju imaju u kompaniji
• upravljaju fazama projekta i delovima projekata prema ulozi koju imaju u kompaniji
• koriste portal ga kao centralizovano skladište dokumenata prema ulozi koju imaju u kompaniji
• kada neko izmeni nešto na nekoj stranici portala, svi koji mogu da vide tu stranicu dobijaju mejl, da pogledaju šta je to novo

ZA PREDUZECA Project management tool 279


SLIČNE TEME

  • Biznis portal