ZASLUGOM KOMORE LESKOVAC formirana Grcko-Srpska privredna komora NOVO     

FORMIRANA GRCKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA

PREMA INFORMACIJAMA DOBIJENIH IZ REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE lESKOVAC

Bord direktora i vlasnika firmi iz Soluna i severne Grcke za novoformiranu Grcko-srpsku privrednu komoru izabrali su za predsednika g.dina Kostasa S.Georgiakosa, biznismena iz Soluna a za potpredsednika g.dina mr Gorana Jovica, predsednika Regionalne privredne komore Leskovac.

mr Goran Jovic jednoglasno je izabran za potpredsednika Grcko-srpske privredne komore i ujedno je i prvi predstavnik izabran iz Srbije u okviru ove komore. Grci su podržali izbor mr Gorana Jovica za potpredsednika imajuci u vidu njegovo dosadašnje zalaganje u saradnji i uspostavljanju kontakata izmedju Srbije i Grcke. Predloženo je da Grcko-srpska privredna komora ima svoju kancelariju i u Leskovcu.

Ovom sastanku prisustvovao je GENERALNI konzul Republike Srbije u Solunu, g.din Siniša Pavic koji je podržao rad i otvaranje Grcko-srpske komore.

Predloženo je da 19.mart 2015.godine bude dan kada ce Grcko-srpska privredna komora zvanicno poceti sa radom u Solunu.

PODRŠKA BIZNISU ZASLUGOM GRADA  LESKOVCA formirana Grcko-Srpska privredna komora 323

PODRŠKA BIZNISU ZASLUGOM KOMORE LESKOVAC formirana Grcko-Srpska privredna komora 323

GORAN JOVIC NOVI PREDSTAVNIK PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U SOLUNUUpravni odbor Privredne Komore Srbije odlucio je da imenuje Gorana Jovica,predsednika Regionalne privredne komore Leskovac GORANA JOVICA za predstavnika PKS sa sedištem u srpskom konzulatu u Solunu.