Šta nudi Mobes Group Promocija     

SA EVROPSKIM STANDARDIMA U SVETMobes Quality doo, Novi Sad, organizuje:
IN-HOUSE OBUKE
pod akreditacijom RABQSA (SAD)/ Exemplar Global - lidera u svetu za obuke navedenih standarda:
• Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
• Sistem menadžmenta bezbednosti informacija - ISO 27001
• Sistem menadžmenta IT servisa - ISO 20000
• Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja - ISO 22301
• Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001

Uz otvorene termine za obuke, In-house obuke nudimo kao još jednu mogucnost. In-house obuke pogodne su za vece grupe iz iste organizacije, tj. kada organizacije žele da obuce veci broj polaznika ili imaju specificne zahteve. RABQSA (USA) / Exemplar Global kursevi upravo odgovaraju ovim zahtevima, jer se organizuju za svaku firmu zasebno, a program predavanja se posebno osmišljava kako bi odgovorio na specificne zahteve i poslovanje iste.

prilagodenost obuke u skladu sa potrebama Vaše kompanije
• ušteda na troškovima, pristupacna cena
• prilagodljivost termina obuke (obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminima koji Vama odgovaraju)
• ne narušava se svakodnevno poslovanje Vaše firme (mogucnost održavanja u Vašem ili našem poslovnom prostoru)

Cilj kursa:
Obuka koju kandidati dobiju na seminaru je od suštinskog znacaja za upoznavanje sa konceptima menadžment i informacionih sistema. Obuke omogucavaju da kroz utvrdenu metodologiju kandidati savladaju postupke implementacije i provere ISO standarda i time postanu interni ili eksterni auditori.

).

PODRŠKA BIZNISU MOBES GROUP  Ponuda koja se ne odbija 316

PODRŠKA BIZNISU MOBES GROUP  Ponuda koja se ne odbija 316